Carta de II Tessalonicenses

II Tessalonicenses 1

1 PAULO, e Silvano, e Timóteo, à igreja dos tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo:

1 פולוס וסלונוס וטימותיוס אל קהלת התסלוניקים באלהים אבינו ובאדנינו ישוע המשיח׃

2 Graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo.

2 חסד לכם ושלום מאת אלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃

3 Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e a caridade de cada um de vós abunda de uns para com os outros,

3 חיבים אנחנו להודות בכל עת לאלהים עליכם אחי כראוי כי אמונתכם גדלה מאד ורבה אהבת כלכם איש לרעהו׃

4 De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais;

4 עד כי נתהלל בכם אף אנחנו בקהלות אלהים על סבלנותכם ועל אמונתכם בכל הרדיפות ובכל הלחץ אשר סבלתם׃

5 Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis;

5 לאות צדקת משפט אלהים למען תמצאו ראוים למלכות האלהים אשר בעבורה גם תענו׃

6 Se de facto é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam,

6 באשר צדיק האלהים לגמל לחץ ללחציכם׃

7 E a vós, que sois atribulados, descanso connosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder,

7 ולכם הנלחצים רוחה אתנו יחד בהגלות האדון ישוע מן השמים עם מלאכי עזו׃

8 Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo;

8 באש להבה להשיב נקם לאשר לא ידעו את האלהים ולא שמעו לבשורת אדנינו ישוע המשיח׃

9 Os quais por castigo padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder,

9 אשר ישאו משפט אבדן עולם מאת פני האדון ומהדר גאונו׃

10 Quando vier para ser glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia em todos os que crêem (porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós).

10 בבאו ביום ההוא להכבד בקדשיו ולהתפלא בכל המאמינים כי האמנתם לעדותנו אליכם׃

11 Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação, e cumpra todo o desejo da sua bondade, e a obra da fé com poder;

11 לכן גם נתפלל בעדכם בכל עת אשר יתן אתכם אלהינו ראוים אל אשר אתם מקראים וימלא בעז כל חפצכם בטוב וכל מעשה אמונתכם׃

12 Para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo.

12 למען יכבד בכם שם ישוע אדנינו ואתם תכבדו בו על פי חסד אלהינו ואדנינו ישוע המשיח׃

II Tessalonicenses 2

1 ORA, irmãos, rogamo-vos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e pela nossa reunião com ele,

1 והננו מבקשים מכם אחי על אדות ביאת אדנינו ישוע המשיח ואסיפתנו אליו׃

2 Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto.

2 אשר לא תטרף דעתכם פתאם ואשר לא תבהלו לא ברוח ולא בדבור ולא באגרת כמו שלוחה מאתנו כאלו הגיע יום המשיח׃

3 Ninguém de maneira alguma vos engane; porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição;

3 אל יתעה אתכם איש בשום אופן כי לא יבא בטרם יהיה בראשונה המרד ונגלה איש החטאה בן האבדון׃

4 O qual se opõe, e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora; de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus.

4 המתקומם והמתרומם על כל הנקרא אל או עבודה עד כי גם ישב בהיכל האלהים כאלהים ומראה את עצמו כי אלהים הוא׃

5 Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco?

5 הלא תזכרו כי בעוד היותי אתכם דברתי אלה אליכם׃

6 E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado.

6 ועתה ידעתם מה שימנעהו מלהגלות בעתו׃

7 Porque já o mistério da injustiça opera; somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado;

7 כי סוד הרשע כבר החל לפעל רק שיוסר מתוך המנע עד כה׃

8 E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda;

8 ואז יגלה הרשע אשר ימיתנו האדון ברוח שפתיו וישביתנו בהופעת ביאתו׃

9 A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira,

9 את אשר יבוא כחזקת השטן ברב כח ובאתות ובמופתי שקר׃

10 E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem.

10 ובכל מרמת און באבדים תחת אשר לא קבלו את אהבת האמת להושע׃

11 E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira;

11 ובעבור זאת ישלח להם האלהים מדוחי שוא להאמין בשקר׃

12 Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade.

12 למען ידונו בל אשר לא האמינו באמת כי אם רצו בעולה׃

13 Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito, e fé da verdade.

13 אבל אנחנו חיבים להודות לאלהים בכל עת בעבורכם אחי חביבי האדון אשר האלהים בחר בכם מראשית לישועה בקדוש הרוח ובאמונת האמת׃

14 Para o que pelo nosso evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo.

14 לזאת קרא אתכם בבשורתנו לנחלת כבוד אדנינו ישוע המשיח׃

15 Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa.

15 לכן אחי עמדו והחזיקו בקבלות אשר למדתם אם בדברנו אם באגרתנו׃

16 E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo nosso Deus e Pai, que nos amou, e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança,

16 והוא אדנינו ישוע המשיח ואלהינו אבינו אשר אהב אתנו ויתן לנו בחסדו נחמת עולם ותקוה טובה׃

17 Console os vossos corações, e vos conforte em toda a boa palavra e obra.

17 הוא ינחם את לבבכם ויכונן אתכם בכל דבר ומעשה טוב׃

II Tessalonicenses 3

1 NO demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós;

1 ועוד אחי התפללו בעדנו אשר ירוץ דבר יהוה ויכבד כמו גם בקרבכם׃

2 E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus; porque a fé não é de todos.

2 ואשר ננצל מן האנשים התעים והרעים כי לא לכל אדם האמונה׃

3 Mas fiel é o Senhor, que vos confortará, e guardará do maligno.

3 אבל נאמן הוא האדון אשר יחזק אתכם וישמרכם מן הרע׃

4 E confiamos de vós no Senhor que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos.

4 ואנחנו בטוחים עליכם באדנינו כי תעשו וגם תוסיפו לעשות את אשר נצוה׃

5 Ora o Senhor encaminhe os vossos corações na caridade de Deus, e na paciência de Cristo.

5 והאדון הוא יישר את לבבכם לאהבת האלהים ולסבלנות המשיח׃

6 Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu.

6 והננו מצוים אתכם אחים בשם אדנינו ישוע המשיח אשר תבדלו מכל אח מעקש דרכיו ואיננו מתהלך על פי הקבלה אשר קבל מאתנו׃

7 Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos houvemos desordenadamente entre vós.

7 הלא ידעתם אף אתם איך עליכם להתהלך כמנו כי לא נהגנו דרך מעות בתוככם׃

8 Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós.

8 גם לא אכלנו לחם איש חנם כי ביגיעה ותלאה לילה ויומם היינו עמלים לבלתי היות לאיש מכם למשא׃

9 Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes.

9 לא בעבור שאין לנו הרשות לזאת כי אם לתת אתנו לכם למופת ללכת בעקבותינו׃

10 Porque, quando ainda estávamos convosco, vos mandámos isto, que, se alguém não quiser trabalhar, não coma também.

10 כי גם בהיותנו אצלכם צוינו אתכם לאמר מי שלא ירצה לעבד גם אכול לא יאכל׃

11 Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs.

11 כי שמענו שיש בכם אנשים המעקשים את דרכיהם ואינם עבדים מאומה ומבלים ימיהם בהבלים׃

12 A esses tais, porém, mandamos, e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão.

12 ואנשים כאלה נצוה אותם ונבקש מהם באדנינו ישוע המשיח לעבד בנחת למען יאכלו את לחמם׃

13 E vós, irmãos, não vos canseis de fazer bem.

13 ואתם אחי אל תלאו בעשות הטוב׃

14 Mas, se alguém não obedecer à nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com êle, para que se envergonhe.

14 ואם לא ישמע איש אל דברנו באגרת הזאת אתו תרשמו לכם ואל תתערבו עמו למען יבוש׃

15 Todavia não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão.

15 אך לא כאיב תחשבהו כי אם תוכיחהו כאח׃

16 Ora o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda a maneira. O Senhor seja com todos vós.

16 והוא אדון השלום הוא יתן לכם את השלום תמיד ובכל פנים. יהי האדון עם כלכם׃

17 Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas: assim escrevo.

17  שאלת השלום מידי אני פולוס והיא האות בכל האגרות כן אנכי כתב ׃

18 A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amen.

18 חסד ישוע המשיח אדונינו עם כלכם אמן׃

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these

X