Lamentações de Jeremias

 

Lamentações 1

1 Como se acha solitária aquela cidade dantes tão populosa! Tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações; e princesa entre as províncias tornou-se tributária!

1 איכה ישבה בדד העיר רבתי עם היתה כאלמנה רבתי בגוים שרתי במדינות היתה למס

2 Continuamente chora de noite, e as suas lágrimas correm pelas suas faces; não tem quem a console entre todos os seus amadores; todos os seus amigos se houveram aleivosamente com ela, tornaram-se seus inimigos.

2 בכו תבכה בלילה ודמעתה על לחיה אין לה מנחם מכל אהביה כל רעיה בגדו בה היו לה לאיבים

3 Judá passou ao cativeiro por causa da aflição e por causa da grandeza da sua servidão; habita entre as nações, não acha descanso; todos os seus perseguidores a surpreenderam nas suas angústias.

3 גלתה יהודה מעני ומרב עבדה היא ישבה בגוים לא מצאה מנוח כל רדפיה השיגוה בין המצרים

4 Os caminhos de Sião pranteiam, porque não há quem venha à reunião solene; todas as suas portas estão desoladas; os seus sacerdotes suspiram; as suas virgens estão tristes, e ela mesma tem amargura.

4 דרכי ציון אבלות מבלי באי מועד כל שעריה שוממין כהניה נאנחים בתולתיה נוגות והיא מר לה

5 Os seus adversários a dominaram, os seus inimigos prosperam; porque o SENHOR a entristeceu, por causa da multidão das suas prevaricações; os seus filhinhos vão em cativeiro na frente do adversário.

5 היו צריה לראש איביה שלו כי יהוה הוגה על רב פשעיה עולליה הלכו שבי לפני צר

6 E da filha de Sião foi-se toda a sua glória; os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminham sem força na frente do perseguidor.

6 ויצא מן בת ציון כל הדרה היו שריה כאילים לא מצאו מרעה וילכו בלא כח לפני רודף

7 Lembra-se Jerusalém, nos dias da sua aflição e das suas rebeliões, de todas as suas mais queridas coisas, que tivera dos tempos antigos; quando caía o seu povo na mão do adversário, e ela não tinha quem a socorresse, os adversários a viram e fizeram escárnio da sua queda.

7 זכרה ירושלם ימי עניה ומרודיה כל מחמדיה אשר היו מימי קדם בנפל עמה ביד צר ואין עוזר לה ראוה צרים שחקו על משבתה

8 Jerusalém gravemente pecou; por isso, se fez instável; todos os que a honravam a desprezaram, porque viram a sua nudez; ela também suspirou e voltou para trás.

8 חטא חטאה ירושלם על כן לנידה היתה כל מכבדיה הזילוה כי ראו ערותה גם היא נאנחה ותשב אחור

9 A sua imundícia está nas suas saias, nunca se lembrou do seu fim; por isso, foi pasmosamente abatida, não tem consolador. Vê, SENHOR, a minha aflição, porque o inimigo se engrandece.

9 טמאתה בשוליה לא זכרה אחריתה ותרד פלאים אין מנחם לה ראה יהוה את עניי כי הגדיל אויב

10 Estendeu o adversário a sua mão a todas as coisas mais preciosas dela; pois viu entrar no seu santuário as nações acerca das quais mandaste que não entrassem na tua congregação.

10 ידו פרש צר על כל מחמדיה כי ראתה גוים באו מקדשה אשר צויתה לא יבאו בקהל לך

11 Todo o seu povo anda suspirando, buscando o pão; deram as suas coisas mais preciosas a troco de mantimento para refrescarem a alma; vê, SENHOR, e contempla, pois me tornei desprezível.

11 כל עמה נאנחים מבקשים לחם נתנו מחמודיהם באכל להשיב נפש ראה יהוה והביטה כי הייתי זוללה

12 Não vos comove isso, a todos vós que passais pelo caminho? Atendei e vede se há dor como a minha dor, que veio sobre mim, com que me entristeceu o SENHOR, no dia do furor da sua ira.

12 לוא אליכם כל עברי דרך הביטו וראו אם יש מכאוב כמכאבי אשר עולל לי אשר הוגה יהוה ביום חרון אפו

13 Desde o alto enviou fogo a meus ossos, o qual se assenhoreou deles; estendeu uma rede aos meus pés, fez-me voltar para trás, fez-me assolada e enferma todo o dia.

13 ממרום שלח אש בעצמתי וירדנה פרש רשת לרגלי השיבני אחור נתנני שממה כל היום דוה

14 Já o jugo das minhas prevaricações está atado pela sua mão; elas estão entretecidas, subiram sobre o meu pescoço, e ele abateu a minha força; entregou-me o Senhor na suas mãos, e eu não posso levantar-me.

14 נשקד על פשעי בידו ישתרגו עלו על צוארי הכשיל כחי נתנני אדני בידי לא אוכל קום

15 O Senhor atropelou todos os meus valentes no meio de mim; apregoou contra mim um ajuntamento, para quebrantar os meus jovens; o Senhor pisou, como em um lagar, a virgem filha de Judá.

15 סלה כל אבירי אדני בקרבי קרא עלי מועד לשבר בחורי גת דרך אדני לבתולת בת יהודה

16 Por essas coisas, choro eu; os meus olhos, os meus olhos se desfazem em águas; porque se afastou de mim o consolador que devia restaurar a minha alma; os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo.

16 על אלה אני בוכיה עיני עיני ירדה מים כי רחק ממני מנחם משיב נפשי היו בני שוממים כי גבר אויב

17 Estende Sião as suas mãos, não há quem a console; mandou o SENHOR acerca de Jacó que fossem inimigos os que estão em redor dele; Jerusalém é para eles como uma coisa imunda.

17 פרשה ציון בידיה אין מנחם לה צוה יהוה ליעקב סביביו צריו היתה ירושלם לנדה ביניהם

18 Justo é o SENHOR, pois me rebelei contra os seus mandamentos; ouvi, pois, todos os povos e vede a minha dor; as minhas virgens e os meus jovens se foram para o cativeiro.

18 צדיק הוא יהוה כי פיהו מריתי שמעו נא כל עמים וראו מכאבי בתולתי ובחורי הלכו בשבי

19 Chamei os meus amadores, mas eles me enganaram; os meus sacerdotes e os meus anciãos expiraram na cidade, enquanto buscavam para si mantimento, para refrescarem a sua alma.

19 קראתי למאהבי המה רמוני כהני וזקני בעיר גועו כי בקשו אכל למו וישיבו את נפשם

20 Olha, SENHOR, quanto estou angustiada; turbada está a minha alma, o meu coração está transtornado no meio de mim, porque gravemente me rebelei; fora, me desfilhou a espada, dentro de mim está a morte.

20 ראה יהוה כי צר לי מעי חמרמרו נהפך לבי בקרבי כי מרו מריתי מחוץ שכלה חרב בבית כמות

21 Ouvem que eu suspiro, mas não tenho quem me console; todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam, porque tu o determinaste; mas, em trazendo tu o dia que apregoaste, serão como eu.

21 שמעו כי נאנחה אני אין מנחם לי כל איבי שמעו רעתי ששו כי אתה עשית הבאת יום קראת ויהיו כמוני

22 Venha toda a sua iniquidade à tua presença, e faze-lhes como me fizeste a mim por causa de todas as minhas prevaricações; porque os meus suspiros são muitos, e o meu coração está desfalecido.

22 תבא כל רעתם לפניך ועולל למו כאשר עוללת לי על כל פשעי כי רבות אנחתי ולבי דוי

Lamentações 2

1 Como cobriu o Senhor de nuvens, na sua ira, a filha de Sião! Derribou do céu à terra a glória de Israel e não se lembrou do escabelo de seus pés, no dia da sua ira.

1 איכה יעיב באפו אדני את בת ציון השליך משמים ארץ תפארת ישראל ולא זכר הדם רגליו ביום אפו

2 Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó e não se apiedou; derribou no seu furor as fortalezas da filha de Judá e as abateu até à terra; profanou o reino e os seus príncipes.

2 בלע אדני לא חמל את כל נאות יעקב הרס בעברתו מבצרי בת יהודה הגיע לארץ חלל ממלכה ושריה

3 Cortou, no furor da sua ira, toda a força de Israel; retirou para trás a sua destra de diante do inimigo; e ardeu contra Jacó, como labareda de fogo que tudo consome em redor.

3 גדע בחרי אף כל קרן ישראל השיב אחור ימינו מפני אויב ויבער ביעקב כאש להבה אכלה סביב

4 Armou o seu arco como inimigo, firmou a sua destra como adversário e matou tudo o que era formoso à vista; derramou a sua indignação, como fogo na tenda da filha de Sião.

4 דרך קשתו כאויב נצב ימינו כצר ויהרג כל מחמדי עין באהל בת ציון שפך כאש חמתו

5 Tornou-se o Senhor como inimigo; devorou Israel, devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas; e multiplicou na filha de Judá a lamentação e a tristeza.

5 היה אדני כאויב בלע ישראל בלע כל ארמנותיה שחת מבצריו וירב בבת יהודה תאניה ואניה

6 E arrancou a sua cabana com violência, como se fosse a de uma horta; destruiu a sua congregação; o SENHOR, em Sião, pôs em esquecimento a solenidade e o sábado e, na indignação da sua ira, rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote.

6 ויחמס כגן שכו שחת מועדו שכח יהוה בציון מועד ושבת וינאץ בזעם אפו מלך וכהן

7 Rejeitou o Senhor o seu altar, detestou o seu santuário; entregou na mão do inimigo os muros dos seus palácios; deram gritos na Casa do SENHOR, como em dia de reunião solene.

7 זנח אדני מזבחו נאר מקדשו הסגיר ביד אויב חומת ארמנותיה קול נתנו בבית יהוה כיום מועד

8 Intentou o SENHOR destruir o muro da filha de Sião; estendeu o cordel, não retirou a sua mão destruidora; fez gemer o antemuro e o muro; eles estão juntamente enfraquecidos.

8 חשב יהוה להשחית חומת בת ציון נטה קו לא השיב ידו מבלע ויאבל חל וחומה יחדו אמללו

9 Abateram as suas portas; ele destruiu e quebrou os seus ferrolhos; o seu rei e os seus príncipes estão entre as nações onde não há lei, nem acham visão alguma do SENHOR os seus profetas.

9 טבעו בארץ שעריה אבד ושבר בריחיה מלכה ושריה בגוים אין תורה גם נביאיה לא מצאו חזון מיהוה

10 Estão sentados na terra, silenciosos, os anciãos da filha de Sião; lançam pó sobre a sua cabeça, cingiram panos de saco; as virgens de Jerusalém abaixam a sua cabeça até à terra.

10 ישבו לארץ ידמו זקני בת ציון העלו עפר על ראשם חגרו שקים הורידו לארץ ראשן בתולת ירושלם

11 Já se consumiram os meus olhos com lágrimas, turbada está a minha alma, o meu coração se derramou pela terra, por causa do quebrantamento da filha do meu povo; pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade.

11 כלו בדמעות עיני חמרמרו מעי נשפך לארץ כבדי על שבר בת עמי בעטף עולל ויונק ברחבות קריה

12 Dizem a suas mães Onde há trigo e vinho? Quando desfalecem como o ferido pelas ruas da cidade, derramando-se a sua alma no regaço de suas mães.

12 לאמתם יאמרו איה דגן ויין בהתעטפם כחלל ברחבות עיר בהשתפך נפשם אל חיק אמתם

13 Que testemunho te trarei? A quem te compararei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei, para te consolar a ti, ó virgem filha de Sião? Porque grande como o mar é a tua ferida; quem te sarará?

13 מה אעודך מה אדמה לך הבת ירושלם מה אשוה לך ואנחמך בתולת בת ציון כי גדול כים שברך מי ירפא לך

14 Os teus profetas viram para ti vaidade e loucura e não manifestaram a tua maldade, para afastarem o teu cativeiro; mas viram para ti cargas vãs e motivos de expulsão.

14 נביאיך חזו לך שוא ותפל ולא גלו על עונך להשיב שביתך ויחזו לך משאות שוא ומדוחים

15 Todos os que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e meneiam a cabeça sobre a filha de Jerusalém, dizendo É esta a cidade que denominavam perfeita em formosura, gozo de toda a terra?

15 ספקו עליך כפים כל עברי דרך שרקו וינעו ראשם על בת ירושלם הזאת העיר שיאמרו כלילת יפי משוש לכל הארץ

16 Todos os teus inimigos abrem a boca contra ti, assobiam e rangem os dentes; dizem Devoramo-la; certamente este é o dia que esperávamos; achamo-lo e vimo-lo.

16 פצו עליך פיהם כל אויביך שרקו ויחרקו שן אמרו בלענו אך זה היום שקוינהו מצאנו ראינו

17 Fez o SENHOR o que intentou; cumpriu a sua palavra, que ordenou desde os dias da antiguidade derribou e não se apiedou; fez que o inimigo se alegrasse por tua causa, exaltou o poder dos teus adversários.

17 עשה יהוה אשר זמם בצע אמרתו אשר צוה מימי קדם הרס ולא חמל וישמח עליך אויב הרים קרן צריך

18 O coração deles clamou ao Senhor Ó muralha da filha de Sião, corram as tuas lágrimas como um ribeiro, de dia e de noite; não te dês descanso, nem parem as meninas de teus olhos.

18 צעק לבם אל אדני חומת בת ציון הורידי כנחל דמעה יומם ולילה אל תתני פוגת לך אל תדם בת עינך

19 Levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias; derrama o teu coração como águas diante da face do Senhor; levanta a eles as tuas mãos, pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas.

19 קומי רני בליל לראש אשמרות שפכי כמים לבך נכח פני אדני שאי אליו כפיך על נפש עולליך העטופים ברעב בראש כל חוצות

20 Vê, ó SENHOR, e considera a quem fizeste assim! Hão de as mulheres comer o fruto de si mesmas, as crianças que trazem nos braços? Ou matar-se -á no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta?

20 ראה יהוה והביטה למי עוללת כה אם תאכלנה נשים פרים עללי טפחים אם יהרג במקדש אדני כהן ונביא

21 Jazem em terra pelas ruas o moço e o velho; as minhas virgens e os meus jovens vieram a cair à espada; tu os mataste no dia da tua ira; degolaste-os e não te apiedaste deles.

21 שכבו לארץ חוצות נער וזקן בתולתי ובחורי נפלו בחרב הרגת ביום אפך טבחת לא חמלת

22 Convocaste de toda parte os meus receios, como em um dia de solenidade; não houve no dia da ira do SENHOR quem escapasse ou ficasse; aqueles que trouxe nas mãos e sustentei, o meu inimigo os consumiu.

22 תקרא כיום מועד מגורי מסביב ולא היה ביום אף יהוה פליט ושריד אשר טפחתי ורביתי איבי כלם

Lamentações 3

1 Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor.

1 אני הגבר ראה עני בשבט עברתו

2 Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz.

2 אותי נהג וילך חשך ולא אור

3 Deveras se tornou contra mim; virou contra mim de contínuo, a mão todo o dia.

3 אך בי ישב יהפך ידו כל היום

4 Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrantou os meus ossos.

4 בלה בשרי ועורי שבר עצמותי

5 Edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho.

5 בנה עלי ויקף ראש ותלאה

6 Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito.

6 במחשכים הושיבני כמתי עולם

7 Circunvalou-me, e não posso sair; agravou os meus grilhões.

7 גדר בעדי ולא אצא הכביד נחשתי

8 Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração.

8 גם כי אזעק ואשוע שתם תפלתי

9 Circunvalou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas.

9 גדר דרכי בגזית נתיבתי עוה

10 Fez-me como urso de emboscada, um leão em esconderijos.

10 דב ארב הוא לי אריה במסתרים

11 Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços; deixou-me assolado.

11 דרכי סורר ויפשחני שמני שמם

12 Armou o seu arco, e me pôs como alvo à flecha.

12 דרך קשתו ויציבני כמטרא לחץ

13 Fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava.

13 הביא בכליותי בני אשפתו

14 Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo o dia.

14 הייתי שחק לכל עמי נגינתם כל היום

15 Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto.

15 השביעני במרורים הרוני לענה

16 Quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes; cobriu-me de cinza.

16 ויגרס בחצץ שני הכפישני באפר

17 E afastaste da paz a minha alma; esqueci-me do bem.

17 ותזנח משלום נפשי נשיתי טובה

18 Então, disse eu Já pereceu a minha força, como também a minha esperança no SENHOR.

18 ואמר אבד נצחי ותוחלתי מיהוה

19 Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel.

19 זכר עניי ומרודי לענה וראש

20 Minha alma, certamente, se lembra e se abate dentro de mim.

20 זכור תזכור ותשיח עלי נפשי

21 Disso me recordarei no meu coração; por isso, tenho esperança.

21 זאת אשיב אל לבי על כן אוחיל

22 As misericórdias do SENHOR são a causa de não sermos consumidos; porque as suas misericórdias não têm fim.

22 חסדי יהוה כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו

23 Novas são cada manhã; grande é a tua fidelidade.

23 חדשים לבקרים רבה אמונתך

24 A minha porção é o SENHOR, diz a minha alma; portanto, esperarei nele.

24 חלקי יהוה אמרה נפשי על כן אוחיל לו

25 Bom é o SENHOR para os que se atêm a ele, para a alma que o busca.

25 טוב יהוה לקוו לנפש תדרשנו

26 Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do SENHOR.

26 טוב ויחיל ודומם לתשועת יהוה

27 Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade;

27 טוב לגבר כי ישא על בנעוריו

28 assentar-se solitário e ficar em silêncio; porquanto Deus o pôs sobre ele.

28 ישב בדד וידם כי נטל עליו

29 Ponha a boca no pó; talvez assim haja esperança.

29 יתן בעפר פיהו אולי יש תקוה

30 Dê a face ao que o fere; farte-se de afronta.

30 יתן למכהו לחי ישבע בחרפה

31 Porque o Senhor não rejeitará para sempre.

31 כי לא יזנח לעולם אדני

32 Pois, ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias.

32 כי אם הוגה ורחם כרב חסדו

33 Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens.

33 כי לא ענה מלבו ויגה בני איש

34 Pisar debaixo dos pés todos os presos da terra,

34 לדכא תחת רגליו כל אסירי ארץ

35 perverter o direito do homem perante a face do Altíssimo,

35 להטות משפט גבר נגד פני עליון

36 subverter o homem no seu pleito, não o veria o Senhor?

36 לעות אדם בריבו אדני לא ראה

37 Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor o não mande?

37 מי זה אמר ותהי אדני לא צוה

38 Porventura da boca do Altíssimo não sai o mal e o bem?

38 מפי עליון לא תצא הרעות והטוב

39 De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados.

39 מה יתאונן אדם חי גבר על חטאו

40 Esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemo-los e voltemos para o SENHOR.

40 נחפשה דרכינו ונחקרה ונשובה עד יהוה

41 Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo

41 נשא לבבנו אל כפים אל אל בשמים

42 Nós prevaricamos e fomos rebeldes; por isso, tu não perdoaste.

42 נחנו פשענו ומרינו אתה לא סלחת

43 Cobriste-nos de ira e nos perseguiste; mataste, não perdoaste.

43 סכתה באף ותרדפנו הרגת לא חמלת

44 Cobriste-te de nuvens, para que não passe a nossa oração.

44 סכותה בענן לך מעבור תפלה

45 Como cisco e rejeitamento, nos puseste no meio dos povos.

45 סחי ומאוס תשימנו בקרב העמים

46 Todos os nossos inimigos abriram contra nós a sua boca.

46 פצו עלינו פיהם כל איבינו

47 Temor e cova vieram sobre nós, assolação e quebrantamento.

47 פחד ופחת היה לנו השאת והשבר

48 Torrentes de águas derramaram os meus olhos, por causa da destruição da filha do meu povo.

48 פלגי מים תרד עיני על שבר בת עמי

49 Os meus olhos choram e não cessam, porque não há descanso,

49 עיני נגרה ולא תדמה מאין הפגות

50 até que o SENHOR atente e veja desde os céus.

50 עד ישקיף וירא יהוה משמים

51 O meu olho move a minha alma, por causa de todas as filhas da minha cidade.

51 עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי

52 Como ave, me caçaram os que são meus inimigos sem causa.

52 צוד צדוני כצפור איבי חנם

53 Arrancaram a minha vida na cova e lançaram pedras sobre mim.

53 צמתו בבור חיי וידו אבן בי

54 Águas correram sobre a minha cabeça; eu disse Estou cortado.

54 צפו מים על ראשי אמרתי נגזרתי

55 Invoquei o teu nome, SENHOR, desde a mais profunda cova.

55 קראתי שמך יהוה מבור תחתיות

56 Ouviste a minha voz; não escondas o teu ouvido ao meu suspiro, ao meu clamor.

56 קולי שמעת אל תעלם אזנך לרוחתי לשועתי

57 Tu te aproximaste no dia em que te invoquei; disseste Não temas.

57 קרבת ביום אקראך אמרת אל תירא

58 Pleiteaste, Senhor, os pleitos da minha alma, remiste a minha vida.

58 רבת אדני ריבי נפשי גאלת חיי

59 Viste, SENHOR, a injustiça que me fizeram; julga a minha causa.

59 ראיתה יהוה עותתי שפטה משפטי

60 Viste toda a sua vingança, todos os seus pensamentos contra mim.

60 ראיתה כל נקמתם כל מחשבתם לי

61 Ouviste as suas afrontas, SENHOR, todos os seus pensamentos contra mim;

61 שמעת חרפתם יהוה כל מחשבתם עלי

62 os lábios dos que se levantam contra mim e as suas imaginações contra mim todo o dia.

62 שפתי קמי והגיונם עלי כל היום

63 Observa-os ao se assentarem e ao se levantarem; eu sou a sua canção.

63 שבתם וקימתם הביטה אני מנגינתם

64 Tu lhes darás a recompensa, SENHOR, conforme a obra das suas mãos.

64 תשיב להם גמול יהוה כמעשה ידיהם

65 Tu lhes darás ânsia de coração, maldição tua sobre eles.

65 תתן להם מגנת לב תאלתך להם

66 Na tua ira, os perseguirás, e eles serão desfeitos debaixo dos céus do SENHOR.

66 תרדף באף ותשמידם מתחת שמי יהוה

Lamentações 4

1 Como se escureceu o ouro! Como se mudou o ouro fino e bom! Como estão espalhadas as pedras do santuário ao canto de todas as ruas!

1 איכה יועם זהב ישנא הכתם הטוב תשתפכנה אבני קדש בראש כל חוצות

2 Os preciosos filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são, agora, reputados por vasos de barro, obra das mãos do oleiro!

2 בני ציון היקרים המסלאים בפז איכה נחשבו לנבלי חרש מעשה ידי יוצר

3 Até os chacais abaixam o peito, dão de mamar aos seus filhos; mas a filha do meu povo tornou-se cruel como os avestruzes no deserto.

3 גם תנין חלצו שד היניקו גוריהן בת עמי לאכזר כי ענים במדבר

4 A língua do que mama fica pegada pela sede ao seu paladar; os meninos pedem pão, e ninguém lho dá.

4 דבק לשון יונק אל חכו בצמא עוללים שאלו לחם פרש אין להם

5 Os que comiam iguarias delicadas desfalecem nas ruas; os que se criaram em carmesim abraçam o esterco.

5 האכלים למעדנים נשמו בחוצות האמנים עלי תולע חבקו אשפתות

6 Porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, a qual se subverteu como em um momento, sem que trabalhassem nela mãos algumas.

6 ויגדל עון בת עמי מחטאת סדם ההפוכה כמו רגע ולא חלו בה ידים

7 Os seus nazireus eram mais alvos do que a neve, eram mais brancos do que o leite, eram mais roxos de corpo do que os rubins, mais polidos do que a safira.

7 זכו נזיריה משלג צחו מחלב אדמו עצם מפנינים ספיר גזרתם

8 Mas, agora, escureceu-se o seu parecer mais do que o negrume, não se conhecem nas ruas; a sua pele se lhes pegou aos ossos, secou-se, tornou-se como um pedaço de pau.

8 חשך משחור תארם לא נכרו בחוצות צפד עורם על עצמם יבש היה כעץ

9 Os mortos à espada mais ditosos são do que os mortos à fome; porque estes se esgotam como traspassados, por falta dos frutos dos campos.

9 טובים היו חללי חרב מחללי רעב שהם יזובו מדקרים מתנובת שדי

10 As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos; serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo.

10 ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהן היו לברות למו בשבר בת עמי

11 Deu o SENHOR cumprimento ao seu furor; derramou o ardor da sua ira e acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos.

11 כלה יהוה את חמתו שפך חרון אפו ויצת אש בציון ותאכל יסודתיה

12 Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém.

12 לא האמינו מלכי ארץ וכל ישבי תבל כי יבא צר ואויב בשערי ירושלם

13 Foi por causa dos pecados dos profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram o sangue dos justos no meio dela.

13 מחטאת נביאיה עונות כהניה השפכים בקרבה דם צדיקים

14 Erram como cegos nas ruas, andam contaminados de sangue; de tal sorte que ninguém pode tocar nas suas roupas.

14 נעו עורים בחוצות נגאלו בדם בלא יוכלו יגעו בלבשיהם

15 Desviai-vos, bradavam eles. Imundo! Desviai-vos, desviai-vos, não toqueis; quando fugiram e erraram, disseram entre as nações Nunca mais morarão aqui.

15 סורו טמא קראו למו סורו סורו אל תגעו כי נצו גם נעו אמרו בגוים לא יוסיפו לגור

16 A ira do SENHOR os dividiu; ele nunca mais tornará a olhar para eles; não reverenciaram a face dos sacerdotes, nem se compadeceram dos velhos.

16 פני יהוה חלקם לא יוסיף להביטם פני כהנים לא נשאו זקנים לא חננו

17 Os nossos olhos desfaleciam, esperando vão socorro; olhávamos atentamente para gente que não pode livrar.

17 עודינה תכלינה עינינו אל עזרתנו הבל בצפיתנו צפינו אל גוי לא יושע

18 Espiaram os nossos passos, de maneira que não podíamos andar pelas nossas ruas; está chegando o nosso fim, estão cumpridos os nossos dias, porque é vindo o nosso fim.

18 צדו צעדינו מלכת ברחבתינו קרב קצינו מלאו ימינו כי בא קצינו

19 Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as aves dos céus; sobre os montes nos perseguiram, no deserto nos armaram ciladas.

19 קלים היו רדפינו מנשרי שמים על ההרים דלקנו במדבר ארבו לנו

20 O respiro das nossas narinas, o ungido do SENHOR, foi preso nas suas covas; dele dizíamos Debaixo da sua sombra viveremos entre as nações.

20 רוח אפינו משיח יהוה נלכד בשחיתותם אשר אמרנו בצלו נחיה בגוים

21 Regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz; o cálice chegará também para ti; embebedar-te-ás e te descobrirás.

21 שישי ושמחי בת אדום יושבתי בארץ עוץ גם עליך תעבר כוס תשכרי ותתערי

22 O castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião; ele nunca mais te levará para o cativeiro; ele visitará a tua maldade, ó filha de Edom, descobrirá os teus pecados.

22 תם עונך בת ציון לא יוסיף להגלותך פקד עונך בת אדום גלה על חטאתיך

Lamentações 5

1 Lembra-te, SENHOR, do que nos tem sucedido; considera e olha para o nosso opróbrio.

1 זכר יהוה מה היה לנו הביט וראה את חרפתנו

2 A nossa herdade passou a estranhos, e as nossas casas, a forasteiros.

2 נחלתנו נהפכה לזרים בתינו לנכרים

3 Órfãos somos sem pai, nossas mães são como viúvas.

3 יתומים היינו אין אב אמתינו כאלמנות

4 A nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha.

4 מימינו בכסף שתינו עצינו במחיר יבאו

5 Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços; estamos cansados e não temos descanso.

5 על צוארנו נרדפנו יגענו לא הונח לנו

6 Aos egípcios estendemos as mãos, e aos assírios, para nos fartarem de pão.

6 מצרים נתנו יד אשור לשבע לחם

7 Nossos pais pecaram e já não existem; nós levamos as suas maldades.

7 אבתינו חטאו אינם אנחנו עונתיהם סבלנו

8 Servos dominam sobre nós; ninguém há que nos arranque da sua mão.

8 עבדים משלו בנו פרק אין מידם

9 Com perigo de nossas vidas, trazemos o nosso pão, por causa da espada do deserto.

9 בנפשנו נביא לחמנו מפני חרב המדבר

10 Nossa pele se enegreceu como um forno, por causa do ardor da fome.

10 עורנו כתנור נכמרו מפני זלעפות רעב

11 Forçaram as mulheres em Sião; as virgens, nas cidades de Judá.

11 נשים בציון ענו בתלת בערי יהודה

12 Os príncipes foram enforcados pelas mãos deles; as faces dos velhos não foram reverenciadas.

12 שרים בידם נתלו פני זקנים לא נהדרו

13 Aos jovens obrigam a moer, e os moços tropeçaram debaixo da lenha.

13 בחורים טחון נשאו ונערים בעץ כשלו

14 Os velhos já não têm assento à porta, os jovens já não cantam.

14 זקנים משער שבתו בחורים מנגינתם

15 Cessou o gozo de nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança.

15 שבת משוש לבנו נהפך לאבל מחלנו

16 Caiu a coroa da nossa cabeça; ai de nós, porque pecamos.

16 נפלה עטרת ראשנו אוי נא לנו כי חטאנו

17 Por isso, desmaiou o nosso coração; por isso, se escureceram os nossos olhos.

17 על זה היה דוה לבנו על אלה חשכו עינינו

18 Pelo monte de Sião, que está assolado, andam as raposas.

18 על הר ציון ששמם שועלים הלכו בו

19 Tu, SENHOR, permaneces eternamente, e o teu trono, de geração em geração.

19 אתה יהוה לעולם תשב כסאך לדר ודור

20 Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo?

20 למה לנצח תשכחנו תעזבנו לארך ימים

21 Converte-nos, SENHOR, a ti, e nós nos converteremos; renova os nossos dias como dantes.

21 השיבנו יהוה אליך ונשוב חדש ימינו כקדם

22 Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias contra nós em tão grande maneira?

22 כי אם מאס מאסתנו קצפת עלינו עד מאד

About the Author

Prof. Miguel Nicolaevsky

Miguel Nicolaevsky, nascido no Rio de Janeiro em 1969, é um pesquisador e historiador bíblico. Após uma carreira inicial em publicidade, imigrou para Israel em 1996. Lá, estudou programação e multimídia, alcançando cargos de destaque em tecnologia. Fundou o cafetorah.com em 2004 e posteriormente a Israel Agency. É autor de sete livros sobre judaísmo e lidera palestras no meio judaico messiânico. Reconhecido por sua expertise em arqueologia bíblica, história de Israel e hebraico bíblico, seu trabalho influente se estende globalmente, impactando milhões através de suas atividades online e colaborações com empresas de alta tecnologia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these

X