Livro de Oséias

Oseias 1

1 Palavra do SENHOR que foi dita a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel.

1 דבר יהוה אשר היה אל הושע בן בארי בימי עזיה יותם אחז יחזקיה מלכי יהודה ובימי ירבעם בן יואש מלך ישראל

2 O princípio da palavra do SENHOR por Oséias; disse, pois, o SENHOR a Oséias Vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição; porque a terra se prostituiu, desviando-se do SENHOR.

2 תחלת דבר יהוה בהושע ויאמר יהוה אל הושע לך קח לך אשת זנונים וילדי זנונים כי זנה תזנה הארץ מאחרי יהוה

3 E foi-se e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho.

3 וילך ויקח את גמר בת דבלים ותהר ותלד לו בן

4 E disse-lhe o SENHOR Põe-lhe o nome de Jezreel; porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel.

4 ויאמר יהוה אליו קרא שמו יזרעאל כי עוד מעט ופקדתי את דמי יזרעאל על בית יהוא והשבתי ממלכות בית ישראל

5 E será, naquele dia, que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel.

5 והיה ביום ההוא ושברתי את קשת ישראל בעמק יזרעאל

6 E tornou ela a conceber e deu à luz uma filha; e ele disse Põe-lhe o nome de Lo-Ruama; porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei.

6 ותהר עוד ותלד בת ויאמר לו קרא שמה לא רחמה כי לא אוסיף עוד ארחם את בית ישראל כי נשא אשא להם

7 Mas da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo SENHOR, seu Deus; pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros.

7 ואת בית יהודה ארחם והושעתים ביהוה אלהיהם ולא אושיעם בקשת ובחרב ובמלחמה בסוסים ובפרשים

8 E, depois de haver desmamado a Lo-Ruama, concebeu e deu à luz um filho.

8 ותגמל את לא רחמה ותהר ותלד בן

9 E ele disse Põe-lhe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus.

9 ויאמר קרא שמו לא עמי כי אתם לא עמי ואנכי לא אהיה לכם

10 Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se; e acontecerá que, no lugar onde se lhes dizia Vós não sois meu povo, se lhes dirá Vós sois filhos do Deus vivo.

10 והיה מספר בני ישראל כחול הים אשר לא ימד ולא יספר והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי

11 E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão, e constituirão sobre si uma única cabeça, e subirão da terra; porque grande será o dia de Jezreel.

11 ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדו ושמו להם ראש אחד ועלו מן הארץ כי גדול יום יזרעאל

Oseias 2

1 Dizei a vossos irmãos Ami; e a vossas irmãs Ruama.

1 אמרו לאחיכם עמי ולאחותיכם רחמה

2 Contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido; e desvie ela as suas prostituições da sua face e os seus adultérios de entre os seus peitos.

2 ריבו באמכם ריבו כי היא לא אשתי ואנכי לא אישה ותסר זנוניה מפניה ונאפופיה מבין שדיה

3 Para que eu não a deixe despida, e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a ponha como uma terra seca, e a mate à sede,

3 פן אפשיטנה ערמה והצגתיה כיום הולדה ושמתיה כמדבר ושתה כארץ ציה והמתיה בצמא

4 e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições.

4 ואת בניה לא ארחם כי בני זנונים המה

5 Porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu houve-se torpemente porque diz Irei atrás de meus namorados, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas.

5 כי זנתה אמם הבישה הורתם כי אמרה אלכה אחרי מאהבי נתני לחמי ומימי צמרי ופשתי שמני ושקויי

6 Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos; e levantarei uma parede de sebe, para que ela não ache as suas veredas.

6 לכן הנני שך את דרכך בסירים וגדרתי את גדרה ונתיבותיה לא תמצא

7 E irá em seguimento de seus amantes, mas não os alcançará; e buscá-los -á, mas não os achará; então, dirá Ir-me-ei e tornar-me-ei a meu primeiro marido, porque melhor me ia, então, do que agora.

7 ורדפה את מאהביה ולא תשיג אתם ובקשתם ולא תמצא ואמרה אלכה ואשובה אל אישי הראשון כי טוב לי אז מעתה

8 Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão, e o mosto, e o óleo e lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal.

8 והיא לא ידעה כי אנכי נתתי לה הדגן והתירוש והיצהר וכסף הרביתי לה וזהב עשו לבעל

9 Portanto, tornar-me-ei e, a seu tempo, tirarei o meu grão e o meu mosto, no seu determinado tempo; e arrebatarei a minha lã e o meu linho, com que cobriam a sua nudez.

9 לכן אשוב ולקחתי דגני בעתו ותירושי במועדו והצלתי צמרי ופשתי לכסות את ערותה

10 E, agora, descobrirei a sua vileza diante dos olhos dos seus namorados, e ninguém a livrará da minha mão.

10 ועתה אגלה את נבלתה לעיני מאהביה ואיש לא יצילנה מידי

11 E farei cessar todo o seu gozo, e as suas festas, e as suas luas novas, e os seus sábados, e todas as suas festividades.

11 והשבתי כל משושה חגה חדשה ושבתה וכל מועדה

12 E devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz É esta a paga que me deram os meus amantes; eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas-feras do campo as devorarão.

12 והשמתי גפנה ותאנתה אשר אמרה אתנה המה לי אשר נתנו לי מאהבי ושמתים ליער ואכלתם חית השדה

13 E sobre ela visitarei os dias de Baal, nos quais lhe queimou incenso, e se adornou dos seus pendentes e das suas gargantilhas, e andou atrás de seus namorados, mas de mim se esqueceu, diz o SENHOR.

13 ופקדתי עליה את ימי הבעלים אשר תקטיר להם ותעד נזמה וחליתה ותלך אחרי מאהביה ואתי שכחה נאם יהוה

14 Portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração.

14 לכן הנה אנכי מפתיה והלכתיה המדבר ודברתי על לבה

15 E lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor, por porta de esperança; e ali cantará, como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito.

15 ונתתי לה את כרמיה משם ואת עמק עכור לפתח תקוה וענתה שמה כימי נעוריה וכיום עלתה מארץ מצרים

16 E acontecerá naquele dia, diz o SENHOR, que me chamarás Meu marido e não me chamarás mais Meu Baal.

16 והיה ביום ההוא נאם יהוה תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי

17 E da sua boca tirarei os nomes de baalins, e os seus nomes não virão mais em memória.

17 והסרתי את שמות הבעלים מפיה ולא יזכרו עוד בשמם

18 E, naquele dia, farei por eles aliança com as bestas-feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra; e da terra tirarei o arco, e a espada, e a guerra e os farei deitar em segurança.

18 וכרתי להם ברית ביום ההוא עם חית השדה ועם עוף השמים ורמש האדמה וקשת וחרב ומלחמה אשבור מן הארץ והשכבתים לבטח

19 E desposar-te-ei comigo para sempre; desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias.

19 וארשתיך לי לעולם וארשתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים

20 E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o SENHOR.

20 וארשתיך לי באמונה וידעת את יהוה

21 E acontecerá, naquele dia, que eu responderei, diz o SENHOR, eu responderei aos céus, e estes responderão à terra.

21 והיה ביום ההוא אענה נאם יהוה אענה את השמים והם יענו את הארץ

22 E a terra responderá ao trigo, e ao mosto, e ao óleo; e estes responderão a Jezreel.

22 והארץ תענה את הדגן ואת התירוש ואת היצהר והם יענו את יזרעאל

23 E semeá-la-ei para mim na terra e compadecer-me-ei de Lo-Ruama; e a Lo-Ami direi Tu és meu povo! E ele dirá Tu és o meu Deus!

23 וזרעתיה לי בארץ ורחמתי את לא רחמה ואמרתי ללא עמי עמי אתה והוא יאמר אלהי

Oseias 3

1 E o SENHOR me disse Vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o SENHOR ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas.

1 ויאמר יהוה אלי עוד לך אהב אשה אהבת רע ומנאפת כאהבת יהוה את בני ישראל והם פנים אל אלהים אחרים ואהבי אשישי ענבים

2 E a comprei para mim por quinze peças de prata, e um ômer de cevada, e meio ômer de cevada;

2 ואכרה לי בחמשה עשר כסף וחמר שערים ולתך שערים

3 e lhe disse Tu ficarás comigo muitos dias; não te prostituirás, nem serás de outro homem; assim quero eu ser também para ti.

3 ואמר אליה ימים רבים תשבי לי לא תזני ולא תהיי לאיש וגם אני אליך

4 Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou terafins.

4 כי ימים רבים ישבו בני ישראל אין מלך ואין שר ואין זבח ואין מצבה ואין אפוד ותרפים

5 Depois, tornarão os filhos de Israel e buscarão o SENHOR, seu Deus, e Davi, seu rei; e temerão o SENHOR e a sua bondade, no fim dos dias.

5 אחר ישבו בני ישראל ובקשו את יהוה אלהיהם ואת דויד מלכם ופחדו אל יהוה ואל טובו באחרית הימים

Oseias 4

1 Ouvi a palavra do SENHOR, vós, filhos de Israel, porque o SENHOR tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra.

1 שמעו דבר יהוה בני ישראל כי ריב ליהוה עם יושבי הארץ כי אין אמת ואין חסד ואין דעת אלהים בארץ

2 Só prevalecem o perjurar, e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios.

2 אלה וכחש ורצח וגנב ונאף פרצו ודמים בדמים נגעו

3 Por isso, a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu; e até os peixes do mar serão tirados.

3 על כן תאבל הארץ ואמלל כל יושב בה בחית השדה ובעוף השמים וגם דגי הים יאספו

4 Todavia, ninguém contenda, nem qualquer repreenda; porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote.

4 אך איש אל ירב ואל יוכח איש ועמך כמריבי כהן

5 Por isso, cairás de dia, e o profeta contigo cairá de noite; e destruirei a tua mãe.

5 וכשלת היום וכשל גם נביא עמך לילה ודמיתי אמך

6 O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento; porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim; visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos.

6 נדמו עמי מבלי הדעת כי אתה הדעת מאסת ואמאסאך מכהן לי ותשכח תורת אלהיך אשכח בניך גם אני

7 Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram; eu mudarei a sua honra em vergonha.

7 כרבם כן חטאו לי כבודם בקלון אמיר

8 Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele têm desejo ardente.

8 חטאת עמי יאכלו ואל עונם ישאו נפשו

9 Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote; e visitarei sobre ele os seus caminhos e lhe darei a recompensa das suas obras.

9 והיה כעם ככהן ופקדתי עליו דרכיו ומעלליו אשיב לו

10 Comerão, mas não se fartarão; entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão; porque deixaram de olhar para o SENHOR.

10 ואכלו ולא ישבעו הזנו ולא יפרצו כי את יהוה עזבו לשמר

11 A incontinência, e o vinho, e o mosto tiram a inteligência.

11 זנות ויין ותירוש יקח לב

12 O meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana, e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus.

12 עמי בעצו ישאל ומקלו יגיד לו כי רוח זנונים התעה ויזנו מתחת אלהיהם

13 Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, e do álamo, e do olmeiro, porque é boa a sua sombra; por isso, vossas filhas se prostituem, e as vossas noras adulteram.

13 על ראשי ההרים יזבחו ועל הגבעות יקטרו תחת אלון ולבנה ואלה כי טוב צלה על כן תזנינה בנותיכם וכלותיכם תנאפנה

14 Eu não castigarei vossas filhas, que se prostituem, nem vossas noras, quando adulteram; porque eles mesmos com as prostitutas se desviam e com as meretrizes sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transtornado.

14 לא אפקוד על בנותיכם כי תזנינה ועל כלותיכם כי תנאפנה כי הם עם הזנות יפרדו ועם הקדשות יזבחו ועם לא יבין ילבט

15 Se tu, ó Israel, queres corromper-te, não se faça culpado Judá; não venhais a Gilgal, e não subais a Bete-Áven, e não jureis, dizendo Vive o SENHOR.

15 אם זנה אתה ישראל אל יאשם יהודה ואל תבאו הגלגל ואל תעלו בית און ואל תשבעו חי יהוה

16 Porque, como uma vaca rebelde, se rebelou Israel; agora, o SENHOR os apascentará como a um cordeiro em um lugar espaçoso.

16 כי כפרה סררה סרר ישראל עתה ירעם יהוה ככבש במרחב

17 Efraim está entregue aos ídolos; deixa-o.

17 חבור עצבים אפרים הנח לו

18 A sua bebida se foi; eles corrompem-se cada vez mais; certamente amaram a vergonha os seus príncipes.

18 סר סבאם הזנה הזנו אהבו הבו קלון מגניה

19 Um vento os envolveu nas suas asas, e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios.

19 צרר רוח אותה בכנפיה ויבשו מזבחותם

Oseias 5

1 Ouvi isto, ó sacerdotes, e escutai, ó casa de Israel, e escutai, ó casa do rei, porque a vós pertence este juízo, visto que fostes um laço para Mispa e rede estendida sobre o Tabor.

1 שמעו זאת הכהנים והקשיבו בית ישראל ובית המלך האזינו כי לכם המשפט כי פח הייתם למצפה ורשת פרושה על תבור

2 Os transviados têm descido até ao profundo, na matança; mas eu serei a correção de todos eles.

2 ושחטה שטים העמיקו ואני מוסר לכלם

3 Eu conheço Efraim, e Israel não se esconde de mim; porque, agora, te tens prostituído, ó Efraim, e se contaminou Israel.

3 אני ידעתי אפרים וישראל לא נכחד ממני כי עתה הזנית אפרים נטמא ישראל

4 Não querem ordenar as suas ações, a fim de voltarem para o seu Deus; porque o espírito da prostituição está no meio deles, e não conhecem o SENHOR.

4 לא יתנו מעלליהם לשוב אל אלהיהם כי רוח זנונים בקרבם ואת יהוה לא ידעו

5 Asoberba de Israel testificará, pois, no seu rosto; e Israel e Efraim cairão pela sua injustiça, e Judá cairá juntamente com eles.

5 וענה גאון ישראל בפניו וישראל ואפרים יכשלו בעונם כשל גם יהודה עמם

6 Eles irão com as suas ovelhas e com as suas vacas, para buscarem o SENHOR, mas não o acharão ele se retirou deles.

6 בצאנם ובבקרם ילכו לבקש את יהוה ולא ימצאו חלץ מהם

7 Aleivosamente se houveram contra o SENHOR, porque geraram filhos estranhos; agora, a lua nova os consumirá com as suas porções.

7 ביהוה בגדו כי בנים זרים ילדו עתה יאכלם חדש את חלקיהם

8 Tocai a buzina em Gibeá, a trombeta em Ramá; gritai altamente em Bete-Áven; após ti, ó Benjamim.

8 תקעו שופר בגבעה חצצרה ברמה הריעו בית און אחריך בנימין

9 Efraim será para assolação no dia do castigo; entre as tribos de Israel manifestei o que certo está.

9 אפרים לשמה תהיה ביום תוכחה בשבטי ישראל הודעתי נאמנה

10 Os príncipes de Judá são como os que traspassam os limites; derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água.

10 היו שרי יהודה כמסיגי גבול עליהם אשפוך כמים עברתי

11 Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após a vaidade.

11 עשוק אפרים רצוץ משפט כי הואיל הלך אחרי צו

12 Portanto, para Efraim serei como a traça e para a casa de Judá, como a podridão.

12 ואני כעש לאפרים וכרקב לבית יהודה

13 Quando Efraim viu a sua enfermidade, e Judá, a sua chaga, subiu Efraim à Assíria e enviou ao rei Jarebe; mas ele não poderá curar-vos, nem sarar a vossa chaga.

13 וירא אפרים את חליו ויהודה את מזרו וילך אפרים אל אשור וישלח אל מלך ירב והוא לא יוכל לרפא לכם ולא יגהה מכם מזור

14 Porque, para Efraim, serei como um leão e como um leãozinho, para a casa de Judá; eu, eu despedaçarei e ir-me-ei embora; arrebatarei, e não haverá quem livre.

14 כי אנכי כשחל לאפרים וככפיר לבית יהודה אני אני אטרף ואלך אשא ואין מציל

15 Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face; estando eles angustiados, de madrugada me buscarão.

15 אלך אשובה אל מקומי עד אשר יאשמו ובקשו פני בצר להם ישחרנני

Oseias 6

1 Vinde, e tornemos para o SENHOR, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará.

1 לכו ונשובה אל יהוה כי הוא טרף וירפאנו יך ויחבשנו

2 Depois de dois dias, nos dará a vida; ao terceiro dia, nos ressuscitará, e viveremos diante dele.

2 יחינו מימים ביום השלישי יקמנו ונחיה לפניו

3 Conheçamos e prossigamos em conhecer o SENHOR como a alva, será a sua saída; e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra.

3 ונדעה נרדפה לדעת את יהוה כשחר נכון מצאו ויבוא כגשם לנו כמלקוש יורה ארץ

4 Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa.

4 מה אעשה לך אפרים מה אעשה לך יהודה וחסדכם כענן בקר וכטל משכים הלך

5 Por isso, os abati pelos profetas; pela palavra da minha boca, os matei; e os teus juízos sairão como a luz.

5 על כן חצבתי בנביאים הרגתים באמרי פי ומשפטיך אור יצא

6 Porque eu quero misericórdia e não sacrifício; e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos.

6 כי חסד חפצתי ולא זבח ודעת אלהים מעלות

7 Mas eles traspassaram o concerto, como Adão; eles se portaram aleivosamente contra mim.

7 והמה כאדם עברו ברית שם בגדו בי

8 Gileade é a cidade dos que praticam a iniquidade, calcada de sangue.

8 גלעד קרית פעלי און עקבה מדם

9 Como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém; sim, eles têm praticado abominações.

9 וכחכי איש גדודים חבר כהנים דרך ירצחו שכמה כי זמה עשו

10 Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel ali está a prostituição de Efraim; Israel é contaminado.

10 בבית ישראל ראיתי שעריריה שם זנות לאפרים נטמא ישראל

11 Também para ti, ó Judá, foi assinada uma ceifa, quando eu remover o cativeiro do meu povo.

11 גם יהודה שת קציר לך בשובי שבות עמי

Oseias 7

1 Sarando eu a Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim, como também as maldades de Samaria, porque praticaram a falsidade; e o ladrão entra, e a horda dos salteadores rouba cá fora.

1 כרפאי לישראל ונגלה עון אפרים ורעות שמרון כי פעלו שקר וגנב יבוא פשט גדוד בחוץ

2 E não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade; agora, pois, os cercam as suas obras; diante da minha face estão.

2 ובל יאמרו ללבבם כל רעתם זכרתי עתה סבבום מעלליהם נגד פני היו

3 Com a sua malícia alegram ao rei e com as suas mentiras, aos príncipes.

3 ברעתם ישמחו מלך ובכחשיהם שרים

4 Todos eles são adúlteros semelhantes são ao forno aceso pelo padeiro, que cessa de atear o fogo, desde que amassou a massa até que seja levedada.

4 כלם מנאפים כמו תנור בערה מאפה ישבות מעיר מלוש בצק עד חמצתו

5 E, no dia do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com a excitação do vinho; ele estendeu a sua mão com os escarnecedores.

5 יום מלכנו החלו שרים חמת מיין משך ידו את לצצים

6 Porque, como um forno, aplicaram o coração, emboscando-se; toda a noite dorme o seu padeiro, pela manhã, arde como fogo de chama.

6 כי קרבו כתנור לבם בארבם כל הלילה ישן אפהם בקר הוא בער כאש להבה

7 Eles estão todos quentes como um forno e consomem os seus juízes; todos os seus reis caem; ninguém entre eles há que me invoque.

7 כלם יחמו כתנור ואכלו את שפטיהם כל מלכיהם נפלו אין קרא בהם אלי

8 Efraim com os povos se mistura; Efraim é um bolo que não foi virado.

8 אפרים בעמים הוא יתבולל אפרים היה עגה בלי הפוכה

9 Estrangeiros lhe devoraram a força, e ele não o sabe; também as cãs se espalharam sobre ele, e não o sabe.

9 אכלו זרים כחו והוא לא ידע גם שיבה זרקה בו והוא לא ידע

10 E a soberba de Israel testificará em sua face; todavia, não voltarão para o SENHOR, seu Deus, nem o buscarão em tudo isso.

10 וענה גאון ישראל בפניו ולא שבו אל יהוה אלהיהם ולא בקשהו בכל זאת

11 Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento; invocam o Egito, vão para a Assíria.

11 ויהי אפרים כיונה פותה אין לב מצרים קראו אשור הלכו

12 Quando forem, sobre eles estenderei a minha rede e, como aves do céu, os farei descer; castigá-los-ei, conforme o que eles têm ouvido na sua congregação.

12 כאשר ילכו אפרוש עליהם רשתי כעוף השמים אורידם איסרם כשמע לעדתם

13 Ai deles, porque fugiram de mim; destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim; eu os remi, mas disseram mentiras contra mim.

13 אוי להם כי נדדו ממני שד להם כי פשעו בי ואנכי אפדם והמה דברו עלי כזבים

14 E não clamaram a mim com seu coração, mas davam uivos nas suas camas; para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam.

14 ולא זעקו אלי בלבם כי יילילו על משכבותם על דגן ותירוש יתגוררו יסורו בי

15 Eu os ensinei e lhes fortaleci os braços, mas pensam mal contra mim.

15 ואני יסרתי חזקתי זרועתם ואלי יחשבו רע

16 Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganador; caem à espada os seus príncipes por causa da violência da sua língua; este será o seu escárnio na terra do Egito.

16 ישובו לא על היו כקשת רמיה יפלו בחרב שריהם מזעם לשונם זו לעגם בארץ מצרים

Oseias 8

1 Põe a trombeta à tua boca. Ele vem como águia contra a casa do SENHOR, porque traspassaram o meu concerto e se rebelaram contra a minha lei.

1 אל חכך שפר כנשר על בית יהוה יען עברו בריתי ועל תורתי פשעו

2 E a mim clamarão Deus meu! Nós, Israel, te conhecemos.

2 לי יזעקו אלהי ידענוך ישראל

3 Israel rejeitou o bem; o inimigo persegui-lo -á.

3 זנח ישראל טוב אויב ירדפו

4 Eles fizeram reis, mas não por mim; constituíram príncipes, mas eu não o soube; da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos.

4 הם המליכו ולא ממני השירו ולא ידעתי כספם וזהבם עשו להם עצבים למען יכרת

5 O teu bezerro, ó Samaria, foi rejeitado; a minha ira se acendeu contra eles; até quando serão eles incapazes de alcançar a inocência?

5 זנח עגלך שמרון חרה אפי בם עד מתי לא יוכלו נקין

6 Porque isso é mesmo de Israel; um artífice o fez, e não é Deus; mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria.

6 כי מישראל והוא חרש עשהו ולא אלהים הוא כי שבבים יהיה עגל שמרון

7 Porque semearam ventos e segarão tormentas; não há seara; a erva não dará farinha; se a der, tragá-la-ão os estrangeiros.

7 כי רוח יזרעו וסופתה יקצרו קמה אין לו צמח בלי יעשה קמח אולי יעשה זרים יבלעהו

8 Israel foi devorado; agora, está entre as nações como coisa em que ninguém tem prazer.

8 נבלע ישראל עתה היו בגוים ככלי אין חפץ בו

9 Porque subiram à Assíria, como um jumento montês, por si só; mercou Efraim amores.

9 כי המה עלו אשור פרא בודד לו אפרים התנו אהבים

10 Todavia, ainda que eles merquem entre as nações, eu os congregarei; já começaram a ser diminuídos por causa da carga do rei dos príncipes.

10 גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם ויחלו מעט ממשא מלך שרים

11 Porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar; teve altares para pecar.

11 כי הרבה אפרים מזבחת לחטא היו לו מזבחות לחטא

12 Escrevi para eles as grandezas da minha lei; mas isso é para eles como coisa estranha.

12 אכתוב לו רבו תורתי כמו זר נחשבו

13 Quanto aos sacrifícios dos meus dons, sacrificam carne e a comem, mas o SENHOR não a aceitou; agora, se lembrará da sua injustiça e visitará os seus pecados; eles voltarão para o Egito.

13 זבחי הבהבי יזבחו בשר ויאכלו יהוה לא רצם עתה יזכר עונם ויפקד חטאותם המה מצרים ישובו

14 Porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes; mas eu enviarei um fogo contra as suas cidades, e ele consumirá os seus palácios.

14 וישכח ישראל את עשהו ויבן היכלות ויהודה הרבה ערים בצרות ושלחתי אש בעריו ואכלה ארמנתיה

Oseias 9

1 Não te alegres, ó Israel, até saltar, como os povos; porque te foste do teu Deus como uma meretriz; amaste a paga sobre todas as eiras de trigo.

1 אל תשמח ישראל אל גיל כעמים כי זנית מעל אלהיך אהבת אתנן על כל גרנות דגן

2 A eira e o lagar não os manterão; e o mosto lhes faltará.

2 גרן ויקב לא ירעם ותירוש יכחש בה

3 Na terra do SENHOR, não permanecerão; mas Efraim tornará ao Egito, e na Assíria comerão comida imunda.

3 לא ישבו בארץ יהוה ושב אפרים מצרים ובאשור טמא יאכלו

4 Não derramarão vinho perante o SENHOR, nem as suas ofertas serão para ele suaves; os seus sacrifícios para eles serão como pão de pranteadores; todos os que dele comessem seriam imundos, porque o seu pão será para o seu apetite; não entrará na casa do SENHOR.

4 לא יסכו ליהוה יין ולא יערבו לו זבחיהם כלחם אונים להם כל אכליו יטמאו כי לחמם לנפשם לא יבוא בית יהוה

5 Que fareis vós no dia da solenidade e no dia da festa do SENHOR?

5 מה תעשו ליום מועד וליום חג יהוה

6 Porque eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito os recolherá, Mênfis os sepultará; o desejável da sua prata as urtigas o possuirão por herança; espinhos haverá nas suas moradas.

6 כי הנה הלכו משד מצרים תקבצם מף תקברם מחמד לכספם קמוש יירשם חוח באהליהם

7 Chegaram os dias da visitação, chegaram os dias da retribuição; Israel o saberá; o profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco; por causa da abundância da tua iniquidade, também avultará o ódio.

7 באו ימי הפקדה באו ימי השלם ידעו ישראל אויל הנביא משגע איש הרוח על רב עונך ורבה משטמה

8 Efraim era vigia junto com o meu Deus, mas o profeta é como um laço de caçador de aves em todos os seus caminhos, um inimigo na casa do seu Deus.

8 צפה אפרים עם אלהי נביא פח יקוש על כל דרכיו משטמה בבית אלהיו

9 Mui profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. Ele lembrar-se -á das suas injustiças, visitará os pecados deles.

9 העמיקו שחתו כימי הגבעה יזכור עונם יפקוד חטאתם

10 Achei Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio; mas eles foram para Baal-Peor, e se consagraram a essa coisa vergonhosa, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram.

10 כענבים במדבר מצאתי ישראל כבכורה בתאנה בראשיתה ראיתי אבותיכם המה באו בעל פעור וינזרו לבשת ויהיו שקוצים כאהבם

11 Quanto a Efraim, a sua glória, como ave, voará; não haverá nascimento, não haverá filho, nem concepção.

11 אפרים כעוף יתעופף כבודם מלדה ומבטן ומהריון

12 Ainda que venham a criar seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem; porque também ai deles, quando deles me apartar!

12 כי אם יגדלו את בניהם ושכלתים מאדם כי גם אוי להם בשורי מהם

13 Efraim, assim como vi Tiro, está plantado em um lugar deleitoso; mas Efraim levará seus filhos ao matador.

13 אפרים כאשר ראיתי לצור שתולה בנוה ואפרים להוציא אל הורג בניו

14 Dá-lhes, ó SENHOR; mas que lhes darás? Dá-lhes uma madre que aborte e seios secos.

14 תן להם יהוה מה תתן תן להם רחם משכיל ושדים צמקים

15 Toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali os aborreci; por causa da maldade das suas obras, os lançarei fora de minha casa; não os amarei mais; todos os seus príncipes são rebeldes.

15 כל רעתם בגלגל כי שם שנאתים על רע מעלליהם מביתי אגרשם לא אוסף אהבתם כל שריהם סררים

16 Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz; não darão fruto; sim, ainda que gerem, eu matarei os frutos desejáveis do seu ventre.

16 הכה אפרים שרשם יבש פרי בלי יעשון גם כי ילדון והמתי מחמדי בטנם

17 O meu Deus os rejeitará, porque não o ouvem; e desocupados andarão entre as nações.

17 ימאסם אלהי כי לא שמעו לו ויהיו נדדים בגוים

Oseias 10

1 Israel é uma vide frondosa; dá fruto para si mesmo; conforme a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares; conforme a bondade da terra, assim fizeram boas estátuas.

1 גפן בוקק ישראל פרי ישוה לו כרב לפריו הרבה למזבחות כטוב לארצו היטיבו מצבות

2 O seu coração está dividido; por isso, serão culpados; cortará os seus altares e destruirá as estátuas.

2 חלק לבם עתה יאשמו הוא יערף מזבחותם ישדד מצבותם

3 Certamente, agora, dirão Não temos rei, porque não tememos o SENHOR; que, pois, nos faria o rei?

3 כי עתה יאמרו אין מלך לנו כי לא יראנו את יהוה והמלך מה יעשה לנו

4 Multiplicaram palavras, jurando falsamente, fazendo um concerto; por isso, florescerá o juízo como erva peçonhenta nos regos dos campos.

4 דברו דברים אלות שוא כרת ברית ופרח כראש משפט על תלמי שדי

5 Os moradores de Samaria serão atemorizados pelo bezerro de Bete-Áven, porquanto o seu povo se lamentará por causa dele, como também os seus sacerdotes (que nele se alegravam), e por causa da sua glória, que se apartou dela.

5 לעגלות בית און יגורו שכן שמרון כי אבל עליו עמו וכמריו עליו יגילו על כבודו כי גלה ממנו

6 Também a Assíria será levada como um presente ao rei Jarebe; Efraim ficará confuso, e Israel se envergonhará por causa do seu próprio conselho.

6 גם אותו לאשור יובל מנחה למלך ירב בשנה אפרים יקח ויבוש ישראל מעצתו

7 O rei de Samaria será desfeito como a espuma sobre a face da água.

7 נדמה שמרון מלכה כקצף על פני מים

8 E os altos de Áven, pecado de Israel, serão destruídos; espinhos e cardos crescerão sobre os seus altares; e dirão aos montes Cobri-nos! E aos outeiros Caí sobre nós!

8 ונשמדו במות און חטאת ישראל קוץ ודרדר יעלה על מזבחותם ואמרו להרים כסונו ולגבעות נפלו עלינו

9 Desde os dias de Gibeá, pecaste, ó Israel; ali permaneceram; a peleja em Gibeá contra os filhos da perversidade não os surpreenderá.

9 מימי הגבעה חטאת ישראל שם עמדו לא תשיגם בגבעה מלחמה על בני עלוה

10 Eu os castigarei na medida do meu desejo; e congregar-se-ão contra eles os povos, quando os atar às suas transgressões.

10 באותי ואסרם ואספו עליהם עמים באסרם לשתי עינתם

11 Porque Efraim é uma bezerra domada, que gosta de trilhar; passei sobre a formosura do seu pescoço; farei cavalgar Efraim. Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões.

11 ואפרים עגלה מלמדה אהבתי לדוש ואני עברתי על טוב צוארה ארכיב אפרים יחרוש יהודה ישדד לו יעקב

12 Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia; lavrai o campo de lavoura; porque é tempo de buscar o SENHOR, até que venha, e chova a justiça sobre vós.

12 זרעו לכם לצדקה קצרו לפי חסד נירו לכם ניר ועת לדרוש את יהוה עד יבוא וירה צדק לכם

13 Lavrastes a impiedade, segastes a perversidade e comestes o fruto da mentira; porque confiaste no teu caminho, na multidão dos teus valentes.

13 חרשתם רשע עולתה קצרתם אכלתם פרי כחש כי בטחת בדרכך ברב גבוריך

14 Portanto, entre o teu povo se levantará um grande tumulto, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu a Bete-Arbel no dia da guerra; a mãe ali foi despedaçada com os filhos.

14 וקאם שאון בעמך וכל מבצריך יושד כשד שלמן בית ארבאל ביום מלחמה אם על בנים רטשה

15 Assim vos fará Betel, por causa da vossa malícia; o rei de Israel, de madrugada, será totalmente destruído.

15 ככה עשה לכם בית אל מפני רעת רעתכם בשחר נדמה נדמה מלך ישראל

Oseias 11

1 Quando Israel era menino, eu o amei; e do Egito chamei a meu filho.

1 כי נער ישראל ואהבהו וממצרים קראתי לבני

2 Mas, como os chamavam, assim se iam da sua face; sacrificavam a baalins e queimavam incenso às imagens de escultura.

2 קראו להם כן הלכו מפניהם לבעלים יזבחו ולפסלים יקטרון

3 Todavia, eu ensinei a andar a Efraim; tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava.

3 ואנכי תרגלתי לאפרים קחם על זרועתיו ולא ידעו כי רפאתים

4 Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor; e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas; e lhes dei mantimento.

4 בחבלי אדם אמשכם בעבתות אהבה ואהיה להם כמרימי על על לחיהם ואט אליו אוכיל

5 Não voltará para a terra do Egito, mas a Assíria será seu rei, porque recusam converter-se.

5 לא ישוב אל ארץ מצרים ואשור הוא מלכו כי מאנו לשוב

6 E cairá a espada sobre as suas cidades, e consumirá os seus ferrolhos, e os devorará, por causa dos seus conselhos.

6 וחלה חרב בעריו וכלתה בדיו ואכלה ממעצותיהם

7 Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim; bem que clamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta.

7 ועמי תלואים למשובתי ואל על יקראהו יחד לא ירומם

8 Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admá? Por-te-ia como Zeboim? Está mudado em mim o meu coração, todos os meus pesares juntamente estão acesos.

8 איך אתנך אפרים אמגנך ישראל איך אתנך כאדמה אשימך כצבאים נהפך עלי לבי יחד נכמרו נחומי

9 Não executarei o furor da minha ira; não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o Santo no meio de ti; eu não entrarei na cidade.

9 לא אעשה חרון אפי לא אשוב לשחת אפרים כי אל אנכי ולא איש בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר

10 Andarão após o SENHOR; ele bramará como leão; bramando ele, os filhos do Ocidente tremerão.

10 אחרי יהוה ילכו כאריה ישאג כי הוא ישאג ויחרדו בנים מים

11 Tremendo, virão, como um passarinho, os do Egito, e, como uma pomba, os da terra da Assíria, e os farei habitar em suas casas, diz o SENHOR.

11 יחרדו כצפור ממצרים וכיונה מארץ אשור והושבתים על בתיהם נאם יהוה

12 Efraim me cercou com mentira, e a casa de Israel, com engano; mas Judá ainda domina com Deus e com o Santo está fiel.

12 סבבני בכחש אפרים ובמרמה בית ישראל ויהודה עד רד עם אל ועם קדושים נאמן

Oseias 12

1 Efraim se apascenta de vento e segue o vento leste; todo o dia multiplica a mentira e a destruição, e fazem aliança com a Assíria, e o azeite se leva ao Egito.

1 אפרים רעה רוח ורדף קדים כל היום כזב ושד ירבה וברית עם אשור יכרתו ושמן למצרים יובל

2 O SENHOR também com Judá tem contenda e castigará Jacó segundo os seus caminhos; segundo as suas obras, o recompensará.

2 וריב ליהוה עם יהודה ולפקד על יעקב כדרכיו כמעלליו ישיב לו

3 No ventre, pegou do calcanhar de seu irmão e, pela sua força, como príncipe, se houve com Deus.

3 בבטן עקב את אחיו ובאונו שרה את אלהים

4 Como príncipe, lutou com o anjo e prevaleceu; chorou e lhe suplicou; em Betel o achou, e ali falou conosco;

4 וישר אל מלאך ויכל בכה ויתחנן לו בית אל ימצאנו ושם ידבר עמנו

5 sim, com o SENHOR, o Deus dos Exércitos; o SENHOR é o seu memorial.

5 ויהוה אלהי הצבאות יהוה זכרו

6 Tu, pois, converte-te a teu Deus; guarda a beneficência e o juízo e em teu Deus espera sempre.

6 ואתה באלהיך תשוב חסד ומשפט שמר וקוה אל אלהיך תמיד

7 É um mercador; tem balança enganadora em sua mão; ele ama a opressão.

7 כנען בידו מאזני מרמה לעשק אהב

8 E diz Efraim Contudo, eu tenho-me enriquecido, tenho adquirido para mim grandes bens; em todo o meu trabalho, não acharão em mim iniquidade alguma que seja pecado.

8 ויאמר אפרים אך עשרתי מצאתי און לי כל יגיעי לא ימצאו לי עון אשר חטא

9 Mas eu sou o SENHOR, teu Deus, desde a terra do Egito; eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da reunião solene.

9 ואנכי יהוה אלהיך מארץ מצרים עד אושיבך באהלים כימי מועד

10 E falarei aos profetas e multiplicarei a visão; e, pelo ministério dos profetas, proporei símiles.

10 ודברתי על הנביאים ואנכי חזון הרביתי וביד הנביאים אדמה

11 Não é Gileade iniquidade? Pura vaidade eles são; em Gilgal sacrificam bois; os seus altares são como montões de pedras nos regos dos campos.

11 אם גלעד און אך שוא היו בגלגל שורים זבחו גם מזבחותם כגלים על תלמי שדי

12 Jacó fugiu para o campo da Síria, e Israel serviu por uma mulher e por uma mulher guardou o gado.

12 ויברח יעקב שדה ארם ויעבד ישראל באשה ובאשה שמר

13 Mas o SENHOR, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e, por um profeta, foi ele guardado.

13 ובנביא העלה יהוה את ישראל ממצרים ובנביא נשמר

14 Efraim mui amargosamente provocou a sua ira; portanto, deixará ficar sobre ele o seu sangue e o seu Senhor fará cair sobre ele o seu opróbrio.

14 הכעיס אפרים תמרורים ודמיו עליו יטוש וחרפתו ישיב לו אדניו

Oseias 13

1 Quando Efraim falava, tremia-se; foi exalçado em Israel; mas ele fez-se culpado em Baal e morreu.

1 כדבר אפרים רתת נשא הוא בישראל ויאשם בבעל וימת

2 E, agora, multiplicaram pecados e da sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolos segundo o seu entendimento, todos obra de artífices, dos quais dizem Os homens que sacrificam beijam os bezerros.

2 ועתה יוספו לחטא ויעשו להם מסכה מכספם כתבונם עצבים מעשה חרשים כלה להם הם אמרים זבחי אדם עגלים ישקון

3 Por isso, serão como a nuvem de manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa, como o folhelho, que a tempestade lança da eira, e como a fumaça da chaminé.

3 לכן יהיו כענן בקר וכטל משכים הלך כמץ יסער מגרן וכעשן מארבה

4 Todavia, eu sou o SENHOR, teu Deus, desde a terra do Egito; portanto, não reconhecerás outro deus além de mim, porque não há Salvador, senão eu.

4 ואנכי יהוה אלהיך מארץ מצרים ואלהים זולתי לא תדע ומושיע אין בלתי

5 Eu te conheci no deserto, em terra muito seca.

5 אני ידעתיך במדבר בארץ תלאבות

6 Depois, eles se fartaram em proporção do seu pasto; estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração; por isso, se esqueceram de mim.

6 כמרעיתם וישבעו שבעו וירם לבם על כן שכחוני

7 Serei, pois, para eles como leão; como leopardo, espiarei no caminho.

7 ואהי להם כמו שחל כנמר על דרך אשור

8 Como urso que tem perdido seus filhos, os encontrarei, lhes romperei as teias do seu coração; e ali os devorarei como leão; as feras do campo os despedaçarão.

8 אפגשם כדב שכול ואקרע סגור לבם ואכלם שם כלביא חית השדה תבקעם

9 Para tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, contra o teu ajudador.

9 שחתך ישראל כי בי בעזרך

10 Onde está, agora, o teu rei, para que te guarde em todas as tuas cidades? E os teus juízes, dos quais disseste Dá-me rei e príncipes?

10 אהי מלכך אפוא ויושיעך בכל עריך ושפטיך אשר אמרת תנה לי מלך ושרים

11 Dei-te um rei na minha ira e to tirei no meu furor.

11 אתן לך מלך באפי ואקח בעברתי

12 A iniquidade de Efraim está atada, o seu pecado está armazenado.

12 צרור עון אפרים צפונה חטאתו

13 Dores de mulher de parto lhe virão; ele é um filho insensato, porque é tempo, e não está no lugar em que deve vir à luz.

13 חבלי יולדה יבאו לו הוא בן לא חכם כי עת לא יעמד במשבר בנים

14 Eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte; onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido de meus olhos.

14 מיד שאול אפדם ממות אגאלם אהי דבריך מות אהי קטבך שאול נחם יסתר מעיני

15 Ainda que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento leste, vento do SENHOR, subindo do deserto, e secar-se -á a sua nascente, e secar-se -á a sua fonte; ele saqueará o tesouro de todos os vasos desejáveis.

15 כי הוא בין אחים יפריא יבוא קדים רוח יהוה ממדבר עלה ויבוש מקורו ויחרב מעינו הוא ישסה אוצר כל כלי חמדה

16 Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus; cairão à espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio.

16 תאשם שמרון כי מרתה באלהיה בחרב יפלו עלליהם ירטשו והריותיו יבקעו

Oseias 14

1 Converte-te, ó Israel, ao SENHOR, teu Deus; porque, pelos teus pecados, tens caído.

1 שובה ישראל עד יהוה אלהיך כי כשלת בעונך

2 Tomai convosco palavras e convertei-vos ao SENHOR; dizei-lhe Expulsa toda a iniquidade e recebe o bem; e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios.

2 קחו עמכם דברים ושובו אל יהוה אמרו אליו כל תשא עון וקח טוב ונשלמה פרים שפתינו

3 Não nos salvará a Assíria, não iremos montados em cavalos e à obra das nossas mãos não diremos mais Tu és o nosso Deus; porque, por ti, o órfão alcançará misericórdia.

3 אשור לא יושיענו על סוס לא נרכב ולא נאמר עוד אלהינו למעשה ידינו אשר בך ירחם יתום

4 Eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei; porque a minha ira se apartou deles.

4 ארפא משובתם אהבם נדבה כי שב אפי ממנו

5 Eu serei, para Israel, como orvalho; ele florescerá como o lírio e espalhará as suas raízes como o Líbano.

5 אהיה כטל לישראל יפרח כשושנה ויך שרשיו כלבנון

6 Estender-se-ão as suas vergônteas, e a sua glória será como a da oliveira, o seu odor, como o do Líbano.

6 ילכו ינקותיו ויהי כזית הודו וריח לו כלבנון

7 Voltarão os que se assentarem à sua sombra; serão vivificados como o trigo e florescerão como a vide; a sua memória será como o vinho do Líbano.

7 ישבו ישבי בצלו יחיו דגן ויפרחו כגפן זכרו כיין לבנון

8 Efraim dirá Que mais tenho eu com os ídolos? Eu o tenho ouvido e isso considerarei; eu sou como a faia verde; de mim é achado o teu fruto.

8 אפרים מה לי עוד לעצבים אני עניתי ואשורנו אני כברוש רענן ממני פריך נמצא

9 Quem é sábio, para que entenda estas coisas? Prudente, para que as saiba? Porque os caminhos do SENHOR são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão.

9 מי חכם ויבן אלה נבון וידעם כי ישרים דרכי יהוה וצדקים ילכו בם ופשעים יכשלו בם

About the Author

Prof. Miguel Nicolaevsky

Miguel Nicolaevsky, nascido no Rio de Janeiro em 1969, é um pesquisador e historiador bíblico. Após uma carreira inicial em publicidade, imigrou para Israel em 1996. Lá, estudou programação e multimídia, alcançando cargos de destaque em tecnologia. Fundou o cafetorah.com em 2004 e posteriormente a Israel Agency. É autor de sete livros sobre judaísmo e lidera palestras no meio judaico messiânico. Reconhecido por sua expertise em arqueologia bíblica, história de Israel e hebraico bíblico, seu trabalho influente se estende globalmente, impactando milhões através de suas atividades online e colaborações com empresas de alta tecnologia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these

X